s1
s2
s3
s4
s5
s6

EN BÜYÜK TERMAL TURİZM YATIRIMLARINDAN NARVEN BOLU, 503 KONUTA ULAŞACAK

27.03.2018

250 MİLYON LİRALIK YATIRIMA BU YIL 60 MİLYON LİRA DAHA EKLENİYOR En büyük termal turizm yatırımlarından Narven Bolu. 503 konuta ulaşacak MEHMET KAYA / ANKARA Türkiye'nin en büyük termal turizm ve hisseli konut satış projelerinden Narven Bolu'nun 2017 sonu yatırım tutarının 250 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Tesise bu yıl da 60 milyon TL'lik yatırımla 95 konutun daha ekleneceği açıklandı. Narven'in ikinci yılı tesislerde düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende konuşan Narven AŞ Genel Müdürü Serdar Yıldız, 250 milyon TL'lik yatırımla arsa, altyapı ve 408 konutluk mevcut seviyeye gelindiğini vurguladı. Yatırım programı hakkında da bilgi veren Yıldız, 2018'de 95 adet konutun da ekleneceği 60 milyon TL'lik bir yatırım yapılacağım bildirdi. Yıldız, yatak ve günübirlik faydalananlarla yıllık 500bin kişiyi ağırlama kapasite- Narven Bolu'nun İkinci yılı tesislerde düzenlenen bir törenle kutlandı. sine ulaştıklarım belirtti. Projenin doğa ile iç içe olması ve Bolu'nun diğer turizm alanlarına erişim sağlaması yanında, kendi içinde de eğlence sunduğunu belirten Yıldız, bu kapsamda çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir yaş grubu için tasarlanan oyunların bulunduğu Macera Parkı'nın oluşturulduğunu kaydetti. Yıldız, Macera Parkı'nın İstanbul'da uluslararası düzeyde düzenlenen bir yarışmada En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi ödülü aldığım ekledi. 5 yıldızlı otel İnşaatı da başlıyor Proje kapsamında tasarlanan tesislerden b iri olan 5 yıldızlı otel için de çalışmaların başladığım belirten Yıldız, "Her kesimden baskı aldığımız ve bizim için de çok önemli olan beş yıldızlı otelimizin projelendirme çalışmalarına başladık Otelimiz sadece bir otel değil bölgenin en büyük kongre merkezi olacak ve hem turizmi çeşitlendirip hem de Bolu'ya çok ciddi bir akış sağlayacak. Yatırımlar güzel, rakamlar güzel ve tabi bunların bir sonuca bağlanması gerekiyor; bu aynı zamanda teveccühünde göstergesi" diye konuştu. Hisseli gayrimenkul satışlarına yönelik bilgi de veren Serdar Yıldız, 17 bin devrenin satışım tamamladıklarını, bunun da hali hazırdaki kapasiteninyüzde90'ıolduğunukaydetti. 250 MİLYON LİRALIK YATIRIMA BU YIL 60 MİLYON LİRA OAHA EKLENİYOR En büyük termal turizm yatırımlarında! Narven Bolu. 503 konuta ulaşacak MEHMET KAYA / ANKARA ** "* ce Merkezi ödülü aldığım ekle Türkiye'nin en büyük termal tu- wi|li 5 yıldızlı Otel İnşaatı da başlıyı rizm ve hisseli konut satış proje- r Proje kapsamında tasarlanan 1 [erinden Narven Bolu'nun 2017 sislerden b iri olan 5 yıldızlı otel iç sonu yatırım tutarının 250 mil- de çalışmaların başladığım bel pon TL'ye ulaştığı bildirildi. Te- ten Yıldız, "Her kesimden baskı; sise bu yıl da 60 milyon TL'lik ya- dığımız ve bizim için tırımla 95 konutun daha eklene- olan beş yıldızlı otelimizin pro; :eği açıklandı. lendirme çalışmalarına başlad Narven'in ikinci yılı tesisler- Otelimiz sadece bir otel değil b le düzenlenen bir törenle kut- genin en büyük kongre mert tandı. Törende konuşan Narven —* --- , « zi olacak ve hem turizmi çeşitle AlŞ Genel Müdürü Serdar Yıldız, dirip hem de Bolu'ya çok ciddi 1 250 milyon TL'lik yatırımla ar- akış sağlayacak. Yatırımlar güz sa, altyapı ve 408 konutluk mev- NarvenBolu'nun İkinci yılı tesislerde düzenlenen bir törenle kutlandı, rakamlar güzel ve tabi bunların 1 3ut seviyeye gelindiğini vurgu- sonuca bağlanması gerekiyor; i [adı. Yatırım programı hakkında sine ulaştıklarım belirtti. Proje- niş bir yaş grubu için tasarlanan aynı zamanda teveccühünde gc ia bilgi veren Yıldız, 2018'de 95 nin doğa ile iç içe olması ve Bo- oyunların bulunduğu Macera tergesi" diye konuştu. Hisseli g£ adet konutun da ekleneceği 60 lu'nun diğer turizm alanlarına Parkı'nın oluşturulduğunu kay- rimenkul satışlarına yönelik bi milyon TL'lik bir yatırım yapı- erişim sağlaması yanında, ken- dettL Yıldız, Macera Parkı'nın de veren Serdar Yıldız, 17 bin de [acağırn bildirdi.