s1
s2
s3
s4
s5
s6

Narven, 250 milyonluk yatırımı ile 2inci yılına girdi

27.03.2018

Bolu'da, hizmete açılan ve bugüne kadar 250 milyonluk yatırıma ulaşan Narven Termal Kasaba, hizmete açılışının ikinci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Tabiatın kalbi olarak adlandırılan Bolu'da kurulan ve adını Anadolu'da yetişen Kara ağaç'tan alan Narven Termal Kasaba, bugüne kadar yapılan 250 milyon liralık yatırımla bü yümeye devam ediyor. 2013 yı lında kurulan ve bugüne kadar yapılan yatırımlarla 408 konut sayısına ulaşan Narven Termal Kasaba, kuruluşunu ikinci yılını etkinliklerle kutladı. Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ericek, İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Nalçacı ve Genel Müdür Serdar Yıldız'ın ev sahipliğinde, Nar ven'in hizmete girişinin ikinci yılı anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katılımıyla fidan dikildi. Fidan dikiminin ardından Bolu Beledi ye Bandosu'nun verdiği konser eşliğinde Narven pastası kesildi. Etkinlikte konşan Nar ven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, "Hatırlarsanız tesisimizin ilk yıl kutlamalarında, Bolu'nun bereketli topraklarına bıraktığı mız Narven tohumunun büyüyerek, gölgesinde nesillerin dinleneceği ulu bir ağaç olacağını ifade etmiştik. Bu süre içinde yatırımlarımız hız kesmeden de vam ederken konuklarımıza ver miş olduğumuz hizmetten dola yı yüzlerinde beliren sıcacık gü lümsemeler bizim ne kadar doğ ru yolda olduğumuzu gösteriyor. Artık biliyoruz ki Narven, sağ lıklı yaşamın ve daha önemlisi sağlıklı bir şekilde yaş almanın en güzel duraklarından biri ol du" dedi. "2018'de 60 milyonluk yatırımımız var" Konuşmasında Narven 'in yatırım boyutuna değinen Yıldız, "Bu güne kadar 250 mil yon TL net yatırım yaptık ve ya tırımlarımızı kesmeden aynı şe kilde yolumuza devam ediyo ruz. 2018 yılı içerisinde net 60 milyonluk yatırımımız var bu yatırımla da 95 adet daha konut ekleyeceğiz. Son bir yıl içerisin de yaklaşık 90 milyon TL yatı rım yaptık. Bu yatırım çerçeve sinde 180 adet konutu hizmete aldık. Narvensadece bir konut projesi değil, 3 Nesil 4 Mevsim hitap ettiğimiz bir termal tesis. Bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi ağırladık, bu sene içerisinde yapılan yatırımlarla beraberde 408 konutlu kapasiteye çıktık ve yılda 500 bin kişi ağırlayabilecek bir kapasiteye ulaştık. Bu noktada yatırımlarımıza da de vam ediyoruz" diye konuştu.