s1
s2
s3
s4
s5
s6

İK Politikası

İşgücü ihtiyaçlarını Narven Ailesi Üyelerinden karşılamaya öncelik vererek, yetkinliklere bağlı değerlendirmeler yapmak,
Narven Ailesi Üyelerinin, işinin niteliğinde oluşan gelişmelerden geri kalmaması, iş tatmininin pozitif yönde gelişmesi, kurumda daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirmeyi amaçlayan eğitim programlarını belirlemek, uygulamak ve kurum yararına çıktılarını değerlendirmek,
Narven Ailesi Üyelerinin, kurum içinde sürekli gelişimlerini tamamlayan, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki yetki ve sorumluluklar için hazırlayan, her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi yapısını kurmak,
Kurumda gerçekleştirilen işlerin nitelikleri, insan kaynağı ihtiyacı ve çalışma şartları hususunda bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek için iş analizleri yapmak, değişen ve gelişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
Narven Ailesi Üyelerini entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılmasına katkı sağlamak,
Gerçekleştirilen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı destekleyecek sistemleri geliştirerek, Narven Ailesi Üyelerinin yaratıcılıklarından yararlanarak, daha dinamik hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek, kuruluşa, çalışanlara ve tüm paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, Narven Ailesi Üyelerinde var olan yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak gerçekleştirmelerini sağlamak, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini kurum ve Narven Ailesi Üyeleri yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini takdir yoluyla motive ederek tüm Narven Ailesi Üyelerinin yaratıcı ve yenilikçi düşünceleriyle kurum faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya geçmesini sağlamak,
Narven Ailesi yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak,
Narven Ailesi Üyelerini anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak tüm uygulamalara yön vermek,
İşleyişte karar, yetki ve sorumlulukların tanımlanması ve güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkiyi oluşturmak,
Narven Ailesi değerlerini ve kültürünü yaşatarak, benimsenmesini sağlamak,
Narven Ailesi Üyelerinin motivasyonuna katkı sağlayacak sistemli yapılar kurmak.